Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 31. augustil 2018 – Eurowings GmbH versus JJ ja KI

(kohtuasi C-557/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Eurowings GmbH

Kostja: JJ, KI

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 7 kohase hüvitise arvutamisel võetakse kogu lennuteekond aluseks ka siis, kui alles jätkulennu hilinemise või tühistamise tõttu saabub reisija lõppsihtkohta kolmetunnise või pikema hilinemisega, kuid etteveolend toimus õigeaegselt, lende teostasid eri lennuettevõtjad ja broneeringukinnituse väljastas kliendi jaoks lennukava kokku pannud reisiettevõtja?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).