Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 31.8.2018 – Eurowings GmbH v. JJ ja KI

(asia C-557/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Eurowings GmbH

Vastapuolet: JJ ja KI

Ennakkoratkaisukysymys

Käytetäänkö asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan mukaista korvausta laskettaessa perustana kokonaislentomatkaa myös silloin, kun lentomatkustajan saapuminen lopulliseen määräpaikkaan viivästyy vähintään kolme tuntia vain liityntälennon viivästymisen/peruutuksen vuoksi, kun syöttölento oli toteutunut aikataulun mukaisesti, kyseisestä kahdesta lennosta olivat vastuussa eri lentoyhtiöt ja varausvahvistuksen oli antanut matkanjärjestäjä, joka oli yhdistänyt lennot asiakastaan varten?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).