Language of document :

A Landgericht Hamburg (Németország) által 2018. augusztus 31- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eurowings GmbH kontra JJ és KI

(C-557/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Eurowings GmbH

Alperesek: JJ, KI

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Akkor is a teljes légi utat kell-e alapul venni a 261/2004/EK rendelet1 7. cikke szerinti kártalanítás kiszámításánál, ha valamely utas először a csatlakozó járat késése/törlése miatt három órás késést, majd a végső célállomáson több mint három órás késést szenved el, az átszálló utasokat szállító légi járat azonban pontos volt, a két légi járatot különböző légifuvarozók üzemeltették, és a helyfoglalást egy, a légi járatokat az ügyfelei számára összeállító utazásszervező igazolta vissza?

____________

1 A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)