Language of document :

2018 m. rugpjūčio 31 d. Landgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eurowings GmbH / JJ ir KI

(Byla C-557/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Eurowings GmbH

Atsakovai: JJ, KI

Prejudicinis klausimas

Ar apskaičiuojant kompensaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnį gali būti remiamasi bendru nuskristu atstumu taip pat tuo atveju, kai keleivis į galutinę paskirties vietą atvyksta mažiausiai trimis valandomis vėliau tik dėl atidėto arba atšaukto jungiamojo skrydžio, nors privežamasis skrydis nevėlavo, abu skrydžius vykdė skirtingi oro vežėjai, o užsakymą patvirtino skrydžius klientui parinkęs turizmo kelionių organizatorius?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).