Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Hamburg (Germania) la 31 august 2018 – Eurowings GmbH/JJ și KI

(Cauza C-557/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Pârâtă și apelantă: Eurowings GmbH

Reclamanți și intimați: JJ, KI

Întrebarea preliminară

Pentru calcularea compensației în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218), se ia în considerare întreaga distanță de zbor și în cazul în care un pasager ca urmare a întârzierii/anulării numai a zborului de legătură are o întârziere de peste trei ore la destinația finală, zborul anterior celui de legătură fiind însă punctual, cele două zboruri fiind operate de companii aeriene diferite, iar confirmarea rezervării fiind făcută de un operator de turism, care a combinat zborurile pentru clienții săi?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).