Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2018. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NH kontra Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete lenford

(C-507/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: NH

Alperes: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete lenford

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv1 9. cikkét, hogy az eltérő szexuális irányultságú személyek csoportjának bíróság előtti védelmére specializálódott ügyvédekből álló szervezet, amely alapító okiratában megállapítja az e csoport kultúrája és jogai védelmének előmozdítására irányuló célt, automatikusan a közösségi érdek képviselője és olyan nonprofit jellegű szervezet, amely jogosult a bírósági eljárásban eljárni, kártérítés iránti kereset esetében is, az említett csoport tekintetében hátrányosan megkülönböztetőnek vélt tények fennállása esetén?

A hátrányos megkülönböztetéssel szemben a 2000/78/EK irányelvben nyújtott védelem hatálya alá tartozik-e az irányelv 2. és 3. cikkének megfelelő értelmezése szerint a homoszexuális személyek csoportjával szemben kifejtett vélemény, amelyben egy szórakoztató rádióműsor során adott interjú közben az interjúalany kijelentette, hogy sosem venne fel ilyen személyeket vagy működne együtt azokkal saját ügyvédi irodájában, jóllehet ilyen felvételi eljárás nem volt folyamatban, és e személy nem is tervezett ilyet?

____________

1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303. 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)