Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 11. september 2018 – Caseificio Cirigliana Srl m.fl. mod Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali m.fl.

(Sag C-569/18)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere i første instans og nu appellanter: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl og Sorì Italia Srl

Sagsøgte i første instans og nu indstævnte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri og Ministero della Salute

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 3 TEUF, 26 TEUF, 32 TEUF, 40 TEUF og 41 TEUF samt artikel 1, 3-5 og 7 i forordning (EU) nr. 1151/2012 1 , der indeholder bestemmelser om beskyttede oprindelsesbetegnelser, og hvorefter medlemsstaterne skal sikre fri konkurrence for produkter inden for Den Europæiske Union samt beskyttelse af kvalitetsordninger med henblik på at understøtte ugunstigt stillede landbrugsområder, fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse (artikel 4 i lovdekret nr. 91 af 24.6.2014, som ophøjet til lov nr. 116 af 11.8.2014), der indfører en restriktion for fremstillingen af Mozzarella di Bufala Campana BOB, således at den kun må finde sted i dertil indrettede anlæg, hvor det er forbudt at opbevare og lagre mælk fra bedrifter, der ikke er omfattet af kontrolordningen for Mozzarella di Bufala Campana BOB?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21.11.2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343, s. 1).