Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 – Caseificio Cirigliana Srl κ.λπ. κατά Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali κ.λπ.

(Υπόθεση C-569/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες πρωτοδίκως και νυν αναιρεσείουσες: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Καθών πρωτοδίκως και νυν αναιρεσίβλητοι: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει τα άρθρα 3, 26, 32, 40 και 41 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 1, 3, 4, 5 και 7 του κανονισμού 1151/2012/EE1 , σχετικά με τις ονομασίες προστατευόμενης προέλευσης, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τόσο τον ελεύθερο ανταγωνισμό σχετικά με τα προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την προστασία των συστημάτων ποιότητας για τη στήριξη των λιγότερο ευνοημένων αγροτικών περιοχών, να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική διάταξη (όπως το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 91 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου της 24ης Ιουνίου 2014, όπως κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 116 νόμο της 11ης Αυγούστου 2014) με την οποία εισάγεται περιορισμός στη δραστηριότητα παραγωγής της βουβαλίσιας μοτσαρέλας ΠΟΠ της περιφέρειας της Καμπανίας, κατά το μέτρο που η δραστηριότητα αυτή πρέπει να ασκείται σε εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για την εν λόγω παραγωγή και εντός των οποίων απαγορεύονται η κατοχή και η αποθήκευση γάλακτος προερχόμενου από κτηνοτροφικές μονάδες μη ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου της βουβαλίσιας μοτσαρέλας ΠΟΠ της περιφέρειας της Καμπανίας;

____________

1     Κανονισμός (EE) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 2012, L 343, σ. 1).