Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. septembril 2018 – Caseificio Cirigliana Srl jt versus Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali jt

(kohtuasi C-569/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Esimese kohtuastme kaebajad, käesoleva kohtuasja apellandid: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Vastustajad nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonimenetluses: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikleid 3, 26, 32, 40 ja 41 ja kaitstud päritolunimetusi reguleeriva määruse nr 1151/2012/EL1 artikleid 1, 3, 4, 5 ja 7, mis nõuavad liikmesriikidelt, et need tagaksid nii toodete vaba konkurentsi Euroopa Liidu piires kui ka kaitseksid kvaliteedikavasid, et toetada vähemsoodsate tingimustega põllumajanduspiirkondi, tuleb tõlgendada nii, et need keelavad kehtestada liikmesriigi õigusnormidega (24. juuni 2014. aasta dekreetseaduse nr 91 – mis kinnitati seadusena 11. augusti 2014. aasta seadusega nr 116 – artikliga 4) piirangut, mille kohaselt tuleb kaitstud päritolunimetusega (edaspidi ka „KPN“) Mozzarella di Bufala Campana juustu toota käitistes, kus toodetakse ainult seda, ning kus on keelatud hoida ja ladustada piima, mis on pärit KPN Mozzarella di Bufala Campana kontrollisüsteemi kandmata loomakasvatusettevõtetest?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT 2012, L 343, lk 1).