Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Caseificio Cirigliana Srl i dr. protiv Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i dr.

(predmet C-569/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji u prvostupanjskom postupku i žalitelji u ovom žalbenom postupku: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Tuženici u prvostupanjskom postupku i druge stranke u ovom žalbenom postupku: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Prethodno pitanje

Treba li članke 3., 26., 32., 40. i 41. UFEU-a i članke 1., 3., 4., 5. i 7. Uredbe 1151/2012/EU1 o zaštićenim oznakama izvornosti – kojima se državama članicama nalaže jamčenje kako slobodnog tržišnog natjecanja među proizvodima unutar Europske unije tako i zaštite sustava kvalitete u svrhu podupiranja poljoprivrednih područja s otežanim uvjetima gospodarenja – tumačiti na način da im se protivi to da se prema nacionalnom pravu (članak 4. Uredbe sa zakonskom snagom br. 91 od 24. lipnja 2014., koja je pretvorena u zakon Zakonom br. 116 od 11. kolovoza 2014.) odredi ograničenje djelatnosti proizvodnje Mozzarelle di Bufala Campana (mozzarella od bivoljeg mlijeka iz Kampanije) ZOI koja se mora odvijati u pogonima isključivo namijenjenima toj proizvodnji i u kojima je zabranjeno držati ili skladištiti mlijeko koje potječe iz uzgajališta koja nisu uključena u sustav kontrole ZOI-ja mozzarelle od bivoljeg mlijeka iz Kampanije?

____________

1     Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.)