Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caseificio Cirigliana Srl és társai kontra Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali és társai

(C-569/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Első fokon felperesek, jelenleg fellebbezők: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Első fokon alperesek, jelenleg a fellebezésben ellenérdekű felek: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

„Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 3., EUMSZ 26., EUMSZ 32., EUMSZ 40. és EUMSZ 41. cikket, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre vonatkozó szabályozásról szóló 1151/2012/EU rendelet1 1., 3., 4., 5. és 7. cikkét, amelyek előírják a tagállamok számára, hogy biztosítsák mind a termékek Unión belüli szabad piaci versenyét, mind a minőségrendszer védelmét a kedvezőtlen helyzetű mezőgazdasági területek támogatása érdekében, hogy azokkal ellentétes az, hogy (a 2014. augusztus 11- i 116. sz. törvénnyel törvénnyé alakított 2014. június 24-i 91. sz. d.l. 4. cikkében foglalt) nemzeti szabályozás olyan korlátozást állapított meg, amely szerint a mozzarella di bufala Campana OEM termék kizárólag az arra szolgáló létesítményekben állítható elő, amelyekben tilos a mozzarella di Bufala Campana OEM ellenőrzési rendszere alá nem tartozó állattenyészetekből származó tej tartása és tárolása?”

____________

1 A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 343, 1. o.)