Language of document :

2018 m. rugsėjo 11 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caseificio Cirigliana Srl ir kt. / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ir kt.

(Byla C-569/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės pirmojoje instancijoje ir apeliantės: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Atsakovės pirmojoje instancijoje ir kitos apeliacinio proceso šalys: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Prejudiciniai klausimai

Teisingumo Teismo prašoma nustatyti, ar SESV 3, 26, 32, 40 ir 41 straipsniai ir Reglamento 1151/2012/ES, nustatančio taisykles dėl kilmės vietos nuorodų1 , 1, 3, 4, 5 ir 7 straipsniai, kuriais valstybės narės įpareigojamos užtikrinti tiek laisvą produktų konkurenciją Europos Sąjungoje, tiek žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemas siekiant paremti mažiau palankias ūkininkauti vietoves, turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama, kad pagal nacionalinę teisę (2014 m. birželio 24 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 91, pertvarkytu į 2014 m. rugpjūčio 11 d. Įstatymą Nr. 116) būtų nustatytas Kampanijos regione auginamų buivolių pieno sūrio Mozzarella di Bufala Campana su saugoma kilmės vietos nuoroda gamybos suvaržymas, nurodant jį gaminti tik šiam produktui skirtose gamybos vietose, kuriose draudžiama laikyti ir sandėliuoti pieną, gaunamą iš bandų, kurios nėra įtrauktos į SKVN Mozzarella di Bufala Campana kontrolės sistemą.

____________

1 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1).