Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-11 ta’ Settembru 2018 – Caseificio Cirigliana Srl et vs Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali et

(Kawża C-569/18)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio di Stato

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti fl-ewwel istanza u appellanti attwali: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Konvenuti fl-ewwel istanza u appellati attwali: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Domanda preliminari

L-Artikoli 3, 26, 32, 40 u 41 TFUE u l-Artikoli 1, 3, 4, 5 u 7 tar-Regolament Nru 1151/2012/UE 1 dwar l-irregolar tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti, li jimponu fuq l-Istati Membri li jiggarantixxu kemm il-kompetizzjoni libera tal-prodotti ġewwa l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-protezzjoni tal-iskemi tal-kwalità sabiex jiġu sostnuti ż-żoni agrikoli żvantaġġati, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu li, skont id-d-dritt nazzjonali (l-Artikolu 4 tad-Digriet Liġi Nru 91 tal-24 ta’ Ġunju 2014, kif emendat bil-Liġi Nru 116 tal-11 ta’ Awwissu 2014) tiġi stabbilita restrizzjoni fl-attività ta’ produzjoni tal-mozzarella ta’ bufala Campana DOP li għandha ssir fi stabbilimenti esklużivament iddestinati għal din il-produzzjoni, u li fihom huma pprojbiti ż-żamma u l-ħażna ta’ ħalib li ġej minn irziezet li ma jaqgħux taħt is-sistema ta’ kontroll tad-DOP mozzarella di bufala Campana?

____________

1 Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 2012, L 343, p. 1, rettifika fil-ĠU 2013, L 55, p. 27; rettifika fil-ĠU 2015 L 191, p. 10).