Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 11 septembrie 2018 – Caseificio Cirigliana Srl și alții/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali și alții

(Cauza C-569/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamante în primă instanță și în prezent apelante: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Pârâte în primă instanță și în prezent intimate: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Întrebarea preliminară

Articolele 3, 26, 32, 40 și 41 TFUE și articole 1, 3, 4, 5 și 7 din Regulamentul (UE) nr. 1151/20121 de stabilire a normelor privind denumirile de origine protejate, care impun statelor membre să asigure atât o concurență liberă a produselor în cadrul Uniunii, cât și protecția sistemelor de calitate pentru a sprijini zonele agricole defavorizate, trebuie interpretate în sensul că se opun ca, în temeiul dreptului național (articolul 4 din Decretul-lege nr. 91 din 24 iunie 2014, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 116 din 11 august 2014) să se impună o restricție cu privire la activitatea de producție a mozzarella di bufala Campana Dop, care trebuie să se desfășoare în unități destinate exclusiv unei astfel de producții și în care este interzisă deținerea și depozitarea laptelui provenind de la exploatații agricole care nu sunt incluse în sistemul de control al Dop mozzarella di bufala Campana?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO 2012, L 343, p. 1).