Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 29. srpna 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno v. Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Věc C-552/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Odpůrce: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Předběžná otázka

Brání unijní právo, a konkrétně čl. 57 odst. 4 směrnice 2014/24/EU1 o zadávání veřejných zakázek, ve spojení s bodem 101 odůvodnění uvedené směrnice a zásadami proporcionality a rovného zacházení, takové vnitrostátní právní úpravě, jako je předmětná právní úprava, která v případě povinného vyloučení hospodářského subjektu z důvodu „vážného profesního pochybení“ stanoví, že pokud profesní pochybení zapříčinilo předčasné ukončení smlouvy na veřejnou zakázku, může být hospodářský subjekt vyloučen pouze v případě, že ukončení smlouvy není zpochybňováno nebo je potvrzeno na konci soudního řízení?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).