Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 29. augustil 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno versus Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(kohtuasi C-552/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Vastustaja: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Eelotsuse küsimus

Kas käesolevas kohtuasjas käsitletavate sätete taolised liikmesriigi õigusnormid, mis küll käsitades „rasket eksimust ametialaste käitumisreeglite vastu“ ettevõtja kohustusliku kõrvaldamise alusena, näevad ette, et kui ametialaste käitumisreeglite vastu eksimise tõttu on hankeleping enne tähtaega üles öeldud, siis tohib ettevõtjat menetlusest kõrvaldada ainult juhul, kui ülesütlemist ei ole kohtus vaidlustatud või seda on kohtumenetluse tulemusel kinnitatud, on Euroopa Liidu õigusega, täpsemalt riigihankedirektiivi 2014/24/EL1 artikli 57 lõikega 4 koostoimes sama direktiivi põhjendusega 101 ja proportsionaalsuse põhimõtte ning võrdse kohtlemise põhimõttega vastuolus?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).