Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno protiv Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(predmet C-552/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Druga stranka u postupku: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Europske unije i, konkretno, članku 57. stavku 4. Direktive 2014/24/EU1 o javnoj nabavi, u vezi s uvodnom izjavom 101. te direktive i načelima proporcionalnosti i jednakog postupanja, nacionalni propis, poput onoga koji se ovdje ispituje, koji „teški poslovni prekršaj” određuje kao obvezujući razlog za isključenje gospodarskog subjekta i propisuje to da se, kada je poslovni prekršaj doveo do prijevremenog raskida ugovora o javnoj nabavi, subjekt može isključiti samo ako raskid nije osporavan ili ako je potvrđen u sudskom postupku?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)