Language of document :

2018 m. rugsėjo 29 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno / Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Byla C-552/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Atsakovė: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos teisė, konkrečiau Direktyvos 2014/24/ES1 dėl viešųjų pirkimų 57 straipsnio 4 dalis, kartu su šios direktyvos 101 konstatuojamąja dalimi, proporcingumo ir vienodo požiūrio principais, draudžia nacionalinę normą, kaip nagrinėjamoji, pagal kurią „rimtas profesinis nusižengimas“ yra privaloma priežastis neleisti dalyvauti ūkio subjektui ir kurioje numatyta, kad tuo atveju, kai dėl profesinio nusižengimo viešojo pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau termino, ūkio subjektui neleidžiama dalyvauti tik jei nutraukimas neginčijamas arba patvirtintas teismo sprendimu?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).