Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 29 august 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Cauza C-552/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelante: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Intimat: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii Europene, mai precis articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE1 privind achizițiile publice, coroborat cu considerentul (101) al aceleiași directive și cu principiile proporționalității și egalității de tratament, se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în speță, care definește drept motiv de excludere obligatorie a unui operator economic „abaterea profesională gravă” și care precizează că, în cazul în care abaterea profesională a cauzat rezilierea anticipată a unui contract de achiziții publice, operatorul poate fi exclus numai dacă rezilierea nu este contestată sau este confirmată în urma unei proceduri judiciare?

____________

1 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).