Language of document :

2018 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-550/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad iki 2017 m. birželio 26 d. nepriėmusi visų nuostatų, perkeliančių 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015, p. 73), ar bet kuriuo atveju apie jas nepranešusi Komisijai, Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šios direktyvos 67 straipsnio 1 dalį;

Pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį paskirti Airijai 17 190,60 euro baudą nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo dienos už pareigos pranešti apie Direktyvos (ES) 2015/849 perkėlimo priemones neįvykdymą;

Pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį paskirti Airijai sumokėti 4 701,20 euro už kiekvieną tęstinio pažeidimo dieną, kai minimali suma turi sudaryti 1 685 000eurų; ir

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos (ES) 2015/849 67 straipsnio 1 dalį valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstą. Kadangi ši direktyva vis dar neperkelta, Komisija nusprendė pradėti procesą Teisingumo Teisme.

____________