Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 4. oktoobril 2018 – AR versus Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(kohtuasi C-622/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: AR

Vastustajad: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta1 artikli 5 lõike 1 punkti b ning artikleid 10 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik, kes pole oma kaubamärki kunagi kasutanud ja kelle õigused kaubamärgile on tühistatud, kuna seda ei ole viie aasta jooksul alates selle registreerimisest tegelikult kasutatud, võib nõuda rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist, tuginedes oma kaubamärgi peamise ülesande kahjustamisele, mille on põhjustanud see, et kolmas isik kasutas enne tühistamise jõustumist kõnealuse kaubamärgiga sarnanevat tähist, et tähistada kaupu või teenuseid, mis on identsed või sarnased kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega?

____________

1 ELT L 299, lk 25.