Language of document :

2018 m. spalio 4 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AR / Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Byla C-622/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: AR

Kitos kasacinio proceso šalys: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti1 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 ir 12 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas, kuris niekuomet nenaudojo savo prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui po paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimą, gali gauti žalos atlyginimą dėl teisių pažeidimo, remdamasis tuo, kad buvo pakenkta esminei jo prekių ženklo funkcijai, nes iki registracijos panaikinimo trečiasis asmuo naudojo į minėtą prekių ženklą panašų žymenį, žymėdamas prekes ar paslaugas, tapačias prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas šis prekių ženklas, arba panašias į jas?

____________

1 OL L 299, p. 25.