Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 4. oktobra 2018 – AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Zadeva C-622/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: AR

Nasprotne stranke: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 5(1)(b), 10 in 12 Direktive št. 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami1 razlagati tako, da imetnik, ki ni nikoli uporabil svoje znamke in čigar pravice iz te znamke so bile ob izteku petletnega obdobja po njeni registraciji razveljavljene, lahko dobi odškodnino za škodo zaradi ponarejanja ob sklicevanju na to, da je bilo poseženo v temeljno funkcijo njegove znamke, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinka te razveljavitve uporabila znak, podoben navedeni znamki, za označevanje proizvodov ali storitev, ki so enake ali podobne tistim, za katere je bila registrirana ta znamka?

____________

1 UL L 299, str. 25.