Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-445/14. sz., ABB Ltd, ABB AB kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen az ABB Ltd és az ABB AB által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

(C-593/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: ABB Ltd, ABB AB (képviselők: I. Vandenborre advocaat, S. Dionnet avocat)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az ítéletet, illetve hozzon meg minden további megfelelő intézkedést, és

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap. A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság teljesítette a bizonyítási kötelezettségét a fellebbező részéről elkövetett jogsértés bizonyításakor, amely jogsértés kiterjedt valamennyi, 110 kV és 220 kV közötti feszültségű föld alatti elektromos kábelre és kiegészítőire. A Törvényszék elmulasztotta megvizsgálni, hogy a határozat1 „kellő pontossággal” és a jogilag megkövetelt módon azonosította-e a jogsértést. A Törvényszék továbbá a fellebbező jogsértésben való részvételének megállapítása érdekében nem alkalmazta megfelelően a kellő tudatosság megállapításához szükséges feltételeket.

Második jogalap. A Törvényszék nem alkalmazta az egyenlő bánásmód elvét és az ártatlanság vélelmének elvét, amikor helybenhagyta a Bizottság azon megállapítását, miszerint a fellebbező esetében a jogsértés időszaka 2000. április 1-jén kezdődött.

Harmadik jogalap. A Törvényszék megsértette az indokolási kötelezettségét, amikor a fellebbező eltérő bánásmóddal kapcsolatos kifogását vizsgálta, és tévesen állapította meg, hogy a fellebbező a közigazgatási eljárásban elfogadta az ilyen megkülönböztetést, és a Törvényszék az értékelése során ezen elfogadást érdemi megfontolásként adta elő.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú [helyesen: elektromos] kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 2139 final dokumentummal történt) (HL 2014. L 319., 10. o.).