Language of document :

Recurs introdus la 21 septembrie 2018 de ABB Ltd, ABB AB împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Comisia Europeană

(Cauza C-593/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: ABB Ltd, ABB AB (reprezentanți: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea hotărârii sau adoptarea oricărei alte măsuri necesare și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Primul motiv se întemeiază pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept concluzionând că Comisia a respectat sarcina probei care îi revenea în stabilirea unei încălcări din partea recurentei, care privea toate cablurile de energie subterane și accesoriile cu tensiune cuprinsă între 110 kV și 220 kV. Tribunalul nu a verificat dacă decizia1 a identificat încălcarea cu „suficientă precizie” și corespunzător cerințelor legale. De asemenea, Tribunalul nu a aplicat corespunzător criteriile pentru a stabili o cunoaștere suficientă în vederea concluzionării în sensul participării la încălcare a recurentei.

Al doilea motiv se întemeiază pe faptul că Tribunalul nu a aplicat principiul egalității de tratament și prezumția de nevinovăție atunci când a confirmat constatările Comisiei potrivit cărora perioada încălcării a început la 1 aprilie 2000 pentru recurentă.

Al treilea motiv se întemeiază pe faptul că Tribunalul și-a încălcat obligația de motivare suficientă în legătură cu aprecierea sa privind motivul recurentei legat de diferența de tratament, concluzionând în mod eronat că recurenta a acceptat o astfel de distincție în timpul procedurii administrative și considerând această acceptare drept un factor important în cadrul aprecierii sale.

____________

1     Decizia Comisiei din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39610 – Cabluri de energie) (JO 2014, C 319, p. 10).