Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance d’Épinal (Francie) dne 1. října 2018 – Cofidis SA v. YU, ZT

(Věc C-616/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance d’Épinal

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Cofidis SA

Žalovaní: YU, ZT

Předběžná otázka

Brání ochrana spotřebitele zaručená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS1 takovému vnitrostátnímu ustanovení, které v soudním řízení zahájeném na návrh podnikatele proti spotřebiteli na základě úvěrové smlouvy, již spolu uzavřeli, zakazuje vnitrostátnímu soudu po uplynutí pětileté promlčecí lhůty počínající dnem uzavření smlouvy uplatnit bez návrhu nebo na základě námitky vznesené spotřebitelem nedodržení povinnosti ověřit úvěruschopnost spotřebitele, která je stanovena v článku 8 směrnice, nedodržení ustanovení o informacích, jež musí být jasně a výstižně uvedeny v úvěrových smlouvách, která jsou obsažena v článku 10 a následujících směrnice, a obecně nedodržení veškerých ustanovení zmíněné směrnice, která mají chránit spotřebitele, a uložit odpovídající sankce z důvodu takového porušení?

____________

1 Úř. věst. L 133, s. 66.