Language of document :

2018 m. spalio 1 d. tribunal d'instance d’Épinal (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cofidis SA / YU, ZT

(Byla C-616/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance d’Épinal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Cofidis SA

Atsakovai: YU, ZT

Prejudicinis klausimas

Ar dėl 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančia Tarybos direktyvą 87/102/EEB1 užtikrinamos vartotojų apsaugos yra draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias ieškinį, kurį pardavėjas ar tiekėjas pareiškė vartotojui remdamasis jų sudaryta kredito sutartimi, nagrinėjančiam nacionaliniam teismui draudžiama, pasibaigus penkerių metų senaties terminui, skaičiuojamam nuo sutarties sudarymo dienos, ex officio arba vartotojui pateikus prieštaravimą nustatyti, kad nebuvo laikomasi šios direktyvos 8 straipsnyje įtvirtintų nuostatų dėl pareigos patikrinti vartotojo kreditingumą, šios direktyvos 10 ir paskesniuose straipsniuose įtvirtintų nuostatų dėl informacijos, kuri turi būti aiškiai ir glaustai nurodyta kredito sutartyse, ir apskritai visų tos direktyvos nuostatų, reglamentuojančių vartotojų apsaugą, ir taikyti už tai sankcijas?

____________

1 OL L 133, p. 66.