Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance d’Épinal (Francija) 1. oktobra 2018 – Cofidis SA/YU, ZT

(Zadeva C-616/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance d’Épinal

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cofidis SA

Tožena stranka: YU, ZT

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali varstvo, ki ga Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS1 zagotavlja potrošnikom, nasprotuje nacionalni določbi, v skladu s katero nacionalno sodišče – v okviru tožbe, ki jo je prodajalec ali ponudnik vložil proti potrošniku in ki temelji na kreditni pogodbi, sklenjeni med njima – po izteku petletnega zastaralnega roka, ki začne teči s sklenitvijo pogodbe, po uradni dolžnosti ali na podlagi ugovora potrošnika preizkusi in sankcionira neizpolnitev določb v zvezi z obveznostjo, da se preveri kreditna sposobnost potrošnika, navedenih v členu 8 navedene direktive, določb v zvezi z informacijami, ki bi morale biti jasno in jedrnato navedene v kreditnih pogodbah iz člena 10 in naslednjih Direktive, ter splošneje vseh določb za varstvo potrošnikov, zajetih z navedeno direktivo?

____________

1 UL L 133, str. 66.