Language of document :

Kanne 11.10.2018 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(asia C-635/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes ja A.C. Becker)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Saksan liittotasavalta on jättänyt noudattamatta direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä liitteen XI kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska typpidioksidin (NO2) osalta kalenterivuotta koskeva raja-arvo on ylitetty systemaattisesti ja jatkuvasti vuodesta 2010 lähtien 26:lla ilmanlaadun arviointi- ja hallinta-alueella (DEZBXX0001A Berliinin taajama, DEZCXX0007A Stuttgartin taajama, DEZCXX0043S Tübingenin hallintoalue, DEZCXX0063S Stuttgartin hallintoalue, DEZCXX0004A Freiburgin taajama, DEZCXX0041S Karlsruhen hallintoalue [ilman taajamia], DEZCXX0006A Mannheim/Heidelbergin taajama, DEZDXX0001A Münchenin taajama, DEZDXX0003A Nürnberg/Fürth/Erlangenin taajama, DEZFXX0005S Alue III Keski- ja Pohjois-Hessen, DEZFXX0001A Taajama I [Rhein-Main], DEZFXX0002A Taajama II [Kassel], DEZGLX0001A Hampurin taajama, DEZJXX0015A Grevenbroich [Reininlaakson ruskohiilialue], DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S Nordrhein-Westfalenin osavaltion taajama- ja maaseutualueet, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) ja typpidioksidin (NO2) tuntiarvo on ylitetty systemaattisesti ja jatkuvasti vuodesta 2010 lähtien kahdella näistä alueista (DEZCXX0007A Stuttgartin taajama, DEZFXX0001A Taajama I [Rhein-Main])

toteaa, että 11.6.2010 lähtien Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut saman direktiivin 23 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohdan, luettuna yhdessä liitteessä XV olevan A osan kanssa, mukaisia velvoitteitaan ja erityisesti velvoitetta taata, että kyseisellä 26 alueella ylitysajanjakso olisi mahdollisimman lyhyt

velvoittaa Saksan liittotasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Saksan liittotasavalta on vuodesta 2010 lähtien ylittänyt systemaattisesti ja jatkuvasti liitteessä XI asetetun typpidioksidin (NO2) kalenterivuotta koskevan raja-arvon 26:lla ja tuntiarvon kahdella alueella. Tämä merkitsee ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä liitteen XI kanssa, rikkomista.

Direktiivin 23 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohdan, luettuna yhdessä liitteessä XV olevan A osan kanssa, vastaisesti Saksan liittotasavalta on 11.6.2010 lähtien jättänyt toteuttamatta kyseisen 26 alueen ilmanlaatusuunnitelmissa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen takaamiseksi, että ylitysajanjakso olisi mahdollisimman lyhyt. Toimenpiteiden riittämättömyys seuraa muun muassa raja-arvojen ylitysten kestosta, kehityksestä ja vakavuudesta sekä kyseisille alueille laadittujen ilmanlaatua koskevien suunnitelmien uudelleentarkastelusta.

____________

1 Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY (EUVL 2008, L 152, s. 1).