Language of document :

Tužba podnesena 11. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-635/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes i A. C. Becker, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Savezna Republika Njemačka povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. u vezi s Prilogom XI. Direktive 2008/50/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu jer sustavno i trajno prekoračuje godišnje granične vrijednosti dušikova dioksida (NO2) u 26 područja procjene i upravljanja kvalitetom zraka (DEZBXX0001A aglomeracija Berlin, DEZCXX0007A aglomeracija Stuttgart, DEZCXX0043S upravno područje Tübingen, DEZCXX0063S upravno područje Stuttgart, DEZCXX0004A aglomeracija Freiburg, DEZCXX0041S upravno područje Karlsruhe [bez aglomeracija], DEZCXX0006A aglomeracija Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A aglomeracija München, DEZDXX0003A aglomeracija Nürnberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S područje III središnji i sjeverni Hessen, DEZFXX0001A aglomeracija I [Rajna-Majna], DEZFXX0002A aglomeracija II [Kassel], DEZGLX0001A aglomeracija Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich [područje eksploatacije lignita u Porajnju], DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S urbana područja i ruralni prostori u Sjevernoj Rajni - Vestfaliji, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) i granične vrijednosti NO2 po satu u dva od navedenih područja (DEZCXX0007A aglomeracija Stuttgart, DEZFXX0001A aglomeracija I [Rajna-Majna]);

utvrdi da Savezna Republika Njemačka nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 23. stavka 1. podstavaka 2. i 3. u vezi s Prilogom XV. odjeljkom A. te direktive, posebice obvezu skraćivanja u što većoj mogućoj mjeri razdoblja prekoračenja u 26 predmetnih područja.;

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Savezna Republika Njemačka od 2010. sustavno i trajno prekoračuje godišnje i po satu granične vrijednosti određene u prilogu XI. Time je povrijedila članak 13. stavak 1. u vezi s Prilogom XI Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu.

Protivno članku 23. stavku 1. podstavcima 2. i 3. u vezi s Prilogom XV Direktivi Savezna Republika Njemačka od 11. lipnja 2010. nije usvojila mjere iz planova za kvalitetu zraka za predmetnih 26 područja namijenjene kako bi se razdoblja prekoračenja što je moguće više skratila. Neprikladnost mjera proizlazi, među ostalim, iz trajanja, trenda i težine prekoračenja graničnih vrijednosti i ispitivanja planova za kvalitetu zraka utvrđenih za predmetna područja.

____________

1 SL 2008, L 152, str. 1.