Language of document :

2018. október 11-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-635/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes és A. C. Becker meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság, mivel a nitrogén-doixid éves határértékét a környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére szolgáló 26 zóna tekintetében (DEZBXX0001A Berlin agglomeráció, DEZCXX0007A Stuttgart agglomeráció, DEZCXX0043S Tübingen körzet, DEZCXX0063S Stuttgart körzet, DEZCXX0004A Freiburg agglomeráció, DEZCXX0041S Karlsruhe körzet [agglomeráció nélkül], DEZCXX0006A Mannheim/Heidelberg agglomeráció, DEZDXX0001A München agglomeráció, DEZDXX0003A Nürnberg/Fürth/Erlangen agglomeráció, DEZFXX0005S III. közép-és észak-hesseni zóna, DEZFXX0001A I. [Rajna- Majna] agglomeráció, DEZFXX0002A II. [Kassel] agglomeráció, DEZGLX0001A Hamburg agglomeráció, DEZJXX0015A Grevenbroich [Rheinisches Braunkohlerevier], DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S észak-rajna-vesztfáliai városi területek és tartományi térség, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied), és a nitrogén-dioxid óránkénti határértékét e zónák közül kettőben (DEZCXX0007A Stuttgart agglomeráció, DEZFXX0001A I. [Rajna-Majna] agglomeráció) 2010 óta rendszeresen és tartósan túllépte, nem teljesítette a 2008/50/EK irányelv1 13. cikkének a XI. mellékletével összefüggésben értelmezett (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság 2010. június 11. óta nem teljesítette az ugyanezen irányelv 23. cikke (1) bekezdésének a XV. mellékletének A. pontjával összefüggésben értelmezett második és harmadik albekezdéséből eredő kötelezettségeit, és különösen azon kötelezettségét, hogy a szóban forgó 26 zónában a túllépés tartamát a lehető legrövidebb időre korlátozza;

a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Németországi Szövetségi Köztársaság a nitrogén-dioxidra vonatkozóan 2010. óta rendszeresen és folyamatosan túllépte a XI. mellékletben meghatározott éves és óránkénti határértékeket 26., illetve 2 zóna tekintetében. Ez sérti a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének a XI. mellékletével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését.

A Németországi Szövetségi Köztársaság az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének a XV. mellékletével összefüggésben értelmezett második és harmadik albekezdésével ellentétes módon elmulasztotta olyan intézkedéseknek a szóban forgó 26 zónát érintő levegőminőségi tervekbe való felvételét, amelyek alkalmasak arra, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson. Az intézkedések alkalmatlansága többek között a határértékek túllépésének az időtartamából, trendjéből és mértékéből ered, valamint a szóban forgó zónákra vonatkozóan készített levegőminőségi tervek ellenőrzéséből.

____________

1 HL 2008. L 152., 1. o.