Language of document :

2018 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-635/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes ir A. C. Becker

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija prašo, kad Teisingumo Teismas

konstatuotų, jog Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB1 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su XI priedu, nes nuo 2010 m. sistemingai ir nuolat buvo viršijama azoto dioksido (NO2) metinė ribinė vertė 26 zonose, kuriose atliekamas aplinkos oro kokybės vertinimas ir valdymas (DEZBXX0001A Berlyno aglomeracija, DEZCXX0007A Štutgarto aglomeracija, DEZCXX0043S Tiubingeno apygarda, DEZCXX0063S Štutgarto apygarda, DEZCXX0004A Freiburgo aglomeracija, DEZCXX0041S Karlsrūhės apygarda [išskyrus aglomeracijas], DEZCXX0006A Manheimo / Heidelbergo aglomeracija, DEZDXX0001A Miuncheno aglomeracija, DEZDXX0003A Niurnbergo / Fiurto / Erlangeno aglomeracija, DEZFXX0005S Regionas III Vidurio ir Šiaurės Hesenas, DEZFXX0001A I aglomeracija [Reinas-Mainas], DEZFXX0002A II aglomeracija [Kaselis], DEZGLX0001A Hamburgo aglomeracija, DEZJXX0015A Grėvenbroichas [Reino rusvųjų anglių regionas], DEZJXX0004A Kelnas, DEZJXX0009A Diuseldorfas, DEZJXX0006A Esenas, DEZJXX0017A Duisburgas, Oberhauzenas, Miulheimas, DEZJXX0005A Hagenas, DEZJXX0008A Dortmundas, DEZJXX0002A Vupertalis, DEZJXX0011A Achenas, DEZJXX0016S miesto ir kaimo vietovės Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, DEZKXX0006S Maincas, DEZKXX0007S Vormsas / Frankentalis / Liudvigshafenas, DEZKXX0004S Koblencas / Noivydas) ir valandinė ribinė NO2 vertė dviejose iš šių zonų (DEZCXX0007A Štutgarto aglomeracija, DEZFXX0001A I aglomeracija [Reinas-Mainas]);

konstatuotų, jog Vokietijos Federacinė Respublika nuo 2010 m. birželio 11 d. neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antrą ir trečią pastraipas, siejamas su XV priedo A skirsniu, visų pirma neįvykdė įsipareigojimo, susijusio su tuo, kad minėtos vertės nurodytose 26 zonose būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį;

priteistų iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2010 m. Vokietijos Federacinės Respublikos 26 zonose buvo sistemingai ir nuolat viršijama Direktyvos 2008/50/EB XI priede nustatyta metinė ribinė NO2 vertė, dviejose iš šių zonų buvo viršijama valandinė ribinė NO2 vertė. Šitaip buvo pažeista 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 13 straipsnio 1 dalis, siejama su XI priedu.

Priešingai, nei nurodyta Direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipose, Vokietijos Federacinė Respublika nuo 2010 m. birželio 11 d. į minėtų 26 zonų oro kokybės planus neįtraukė tinkamų priemonių, kad viršytos vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį. Tai, kad nebuvo įtraukta tinkamų priemonių, matyti, be kita ko, iš ribinių verčių viršijimo trukmės, tendencijos ir masto, taip pat iš nagrinėjamoms teritorijoms parengtų oro kokybės planų tikrinimo.

____________

1 OL L 152, 2008, p. 1.