Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 11. oktobrī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-635/18)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Hermes un A. C. Becker)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi Direktīvas 2008/50/EK 1 13. panta 1. punktā apvienojumā ar XI pielikumu paredzētos pienākumus, kopš 2010. gada sistemātiski un ilgstoši pārsniedzot slāpekļa dioksīda (NO2) gada robežvērtības 26 gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārvaldības zonās (DEZBXX0001A Berlīnes Tībingenes aglomerācija, DEZCXX0007A Štutgartes aglomerācija, DEZCXX0043S aglomerācija, DEZCXX0063S Štutgartes administratīvais apgabals, DEZCXX0004A Freiburgas aglomerācija, DEZCXX0041S Karlsrūes administratīvais apgabals [bez aglomerācijām], DEZCXX0006A Manheimas/Heidelbergas aglomerācija, DEZDXX0001A Minhenes, aglomerācija DEZDXX0003A Nirnbergas/Firtes/Erlangenas aglomerācija, DEZFXX0005S III zona Heses centrs un ziemeļdaļa, DEZFXX0001A aglomerācija I [Reina-Maina], DEZFXX0002A aglomerācija II [Kasele], DEZGLX0001A Hamburgas aglomerācija, DEZJXX0015A Grēvenbroiha [Reinas lignīta baseins], DEZJXX0004A Ķelne, DEZJXX0009A Diseldorfa, DEZJXX0006A Esene, DEZJXX0017A Dīsburga, Oberhauzene, Milheima, DEZJXX0005A Hāgene, DEZJXX0008A Dortmunde, DEZJXX0002A Vupertāla, DEZJXX0011A Āhene, DEZJXX0016S pilsētu teritorijas un lauku apvidi Ziemeļreinā-Vestfālenē, DEZKXX0006S Mainca, DEZKXX0007S Vormsa/Frankentāle/Ludvigshāfene, DEZKXX0004S Koblenca/Neivīda) un NO2 stundas koncentrācijas robežvērtības divās no šīm zonām (DEZCXX0007A Štutgartes aglomerācija, DEZFXX0001A aglomerācija I [Reina-Maina]);

atzīt, ka kopš 2010. gada 11. jūnija Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi šīs pašas direktīvas 23. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā apvienojumā ar V pielikuma A daļu paredzētos pienākumus, tostarp pienākumu nodrošināt, ka 26 attiecīgajās zonās pārsnieguma laiks ir pēc iespējas īsāks;

piespriest Vācijas Federatīvajai Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vācijas Federatīvā Republika kopš 2010. gada esot sistemātiski un ilgstoši pārsniegusi XI pielikumā noteiktās NO2 gada robežvērtības un stundas koncentrācijas robežvērtības attiecīgi 26 un 2 zonās. Tas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. panta 1. punkta apvienojumā ar XI pielikumu pārkāpums.

Pretēji direktīvas 23. panta 1. punkta otrās un trešās daļas apvienojumā ar XV pielikumu noteikumiem Vācijas Federatīvā Republika kopš 2010. gada 11. jūnija gaisa kvalitātes uzlabošanas plānos neesot iekļāvusi pasākumus attiecībā uz 26 attiecīgajām zonām, kas būtu ļāvuši nodrošināt, ka pārsnieguma laiks ir pēc iespējas īsāks. Pasākumu neatbilstība tostarp izriet no robežvērtību pārsniegumu ilguma, attīstības un smaguma, kā arī no gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu, kas noteikti attiecībā uz konkrētajām zonām, pārbaudes.

____________

1     OV 2008, L 152, 1. lpp.