Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Baden-Württemberg (Německo) dne 4. září 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH v. Hauptzollamt Lörrach

(Věc C-559/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: TDK-Lambda Germany GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Lörrach

Předběžná otázka

Musí být kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/871 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1218/2012 ze dne 12. prosince 20122 o změně a doplnění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku vykládána v tom smyslu, že takové statické měniče, jako jsou ty, o které se jedná ve věci v původním řízení, lze do podpoložky 8504 4030 zařadit jen tehdy, pokud jsou používány hlavně s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkami, nebo k naplnění znaku „používané“ postačuje, že tyto statické měniče lze vzhledem k jejich objektivní povaze kromě jiných oblastí používat i s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkami?

____________

1 Úř. věst. 1987, L 265, s. 1.

2 Úř. věst. 2012, L 351, s. 36.