Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksamaa) 4. septembril 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH versus Hauptzollamt Lörrach

(kohtuasi C-559/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Baden-Württemberg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: TDK-Lambda Germany GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Lörrach

Eelotsuse küsimus

Kas kombineeritud nomenklatuuri, mis on esitatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta1 , I lisas, mida on muudetud komisjoni 12. detsembri 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1218/2012, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta)2 I lisa tuleb tõlgendada nii, et käesolevas kohtasjas kõne all olevad staatilised muundurid tuleb klassifitseerida alamrubriiki 8504 4030 ainult siis, kui neid kasutatakse peamiselt telekommunikatsiooniseadmetega või automaatsete andmetöötlusseadmetega ja nende plokkidega, või piisab kriteeriumi „kasutatavad“ täitmiseks sellest, et staatilisi muundureid saab tänu nende objektiivsetele tunnustele peale muude kasutusalade kasutada ka telekommunikatsiooniseadmetega või automaatsete andmetöötlusseadmetega ja nende plokkidega?

____________

1 EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.

2 ELT 2012, L 351, lk 36.