Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Finanzgericht Baden-Württemberg (Njemačka) – TDK-Lambda Germany GmbH protiv Hauptzollamt Lörrach

(predmet C-559/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TDK-Lambda Germany GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Lörrach

Prethodno pitanje

Treba li kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi1 , kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EZ) br. 1218/2012 od 12. prosinca 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi2 tumačiti na način da se statičke pretvarače (konvertore) poput onih u predmetnom slučaju treba razvrstati u podbroj 8504 40 30 samo ako se uglavnom rabe s telekomunikacijskim aparatima i za uređaje za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka i njihovih jedinica, ili je za ispunjavanje uvjeta „vrsta koje se rabi” dovoljno da se statički pretvarači na temelju svojih objektivnih svojstava, uz druga područja primjene, rabe i s telekomunikacijskim aparatima i za uređaje za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka i njihovih jedinica?

____________

1 SL 1987, L 265, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.).

2 SL 2012, L 351, str. 36. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 24., str. 50.).