Language of document :

A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2018. szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TDK-Lambda Germany GmbH kontra Hauptzollamt Lörrach

(C-559/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: TDK Lambda Germany GmbH

Alperes: Hauptzollamt Lörrach

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet1 I. mellékletében szereplő, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1218/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel2 módosított Kombinált Nómenklatúrát, hogy a jelen ügyben szereplőkhöz hasonló statikus áramátalakítókat csak akkor kell a 8504 4030 vámtarifaalszám alá besorolni, ha azokat elsősorban telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez használják, vagy elegendő az említettekhez való használat jellemzőjének fennállásához, hogy a statikus áramátalakítók objektív tulajdonságaikra tekintettel egyéb felhasználási területek mellett telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez is használhatók?

____________

1 HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.

2 HL 2012. L 351., 36. o.