Language of document :

2018 m. rugsėjo 4 d. Finanzgericht Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TDK-Lambda Germany GmbH / Hauptzollamt Lörrach

(Byla C-559/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Baden-Württemberg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: TDK-Lambda Germany GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Lörrach

Prejudicinis klausimas

Ar Kombinuotoji nomenklatūra, pateikta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/871 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede su pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 12 d. [Europos Parlamento ir Tarybos] reglamentu (ES) Nr. 1218/20122 , kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, turi būti aiškinama taip, kad tokie statiniai keitikliai, kaip nagrinėjami šioje byloje, gali būti priskiriami prie 8504 4030 subpozicijos tik su sąlyga, kad jie yra daugiausia naudojami su ryšių aparatūra, automatinio duomenų apdorojimo mašinomis ir jų įtaisais, ar kriterijus „skirti naudoti“ taip pat tenkinamas tada, kai statiniai keitikliai pagal savo objektyvias savybes, be kitų naudojimo sričių, taip pat gali būti naudojami su ryšių aparatūra, automatinio duomenų apdorojimo mašinomis ir jų įtaisais?

____________

1 OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382.

2 OL L 351, 2012, p. 36.