Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg (Duitsland) op 4 september 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Zaak C-559/18)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Baden-Württemberg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: TDK-Lambda Germany GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Lörrach

Prejudiciële vraag

Dient de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief1 , zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. [927]/2012 van de Commissie van [9 oktober] 2012 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief2 , aldus te worden uitgelegd dat statische omvormers zoals die in casu slechts dan onder onderverdeling 8504 4030 vallen indien zij hoofdzakelijk worden gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor, of is reeds aan het kenmerk „van de soort gebruikt voor” voldaan indien de statische omvormers, gelet op hun objectieve eigenschappen, naast voor andere toepassingen ook kunnen worden gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor?

____________

1 PB 1987, L 265, blz. 1.

2 PB 2012, L 304, blz. 1.