Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. kolovoza 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – TB protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(predmet C-519/18)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TB

Tuženik: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prethodna pitanja

Treba li članak 10. stavak 2. Direktive Vijeća 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji 1 tumačiti na način da država članica može – kada na temelju tog članka odobrava ulazak članu obitelji koji nije naveden u članku 4. – na potonjeg primijeniti isključivo uvjet utvrđen u članku 10. stavku 2. (da je „ovisan o izbjeglici”)?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, obilježava li stanje „ovisnosti” osobe („dependency”) u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Direktive činjenično stanje u kojem se kumulativno pojavljuju različiti oblici ovisnosti ili je dovoljno da postoji samo neki od njezinih oblika, ovisno o posebnim okolnostima slučaja, da bi se potvrdilo postojanje takvog stanja? S tim u vezi, je li u skladu s uvjetom utvrđenim u članku 10. stavku 2. (da je član obitelji „ovisan o izbjeglici”) nacionalna odredba koja isključuje pojedinačnu ocjenu slučaja i uzima u obzir samo jedan činjenični element (pokazatelj ovisnosti osobe: „zbog zdravstvenog stanja objektivno ne [može] skrbiti o vlastitim potrebama”) kojim se potvrđuje ispunjenje navedenog uvjeta?

3.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje i, prema tome, prihvaćanja mogućnosti da država članica primijeni i neki drugi uvjet osim onog iz članka 10. stavka 2. (da je član obitelji „ovisan o izbjeglici”), je li ona ovlaštena, ako to smatra prikladnim, postaviti bilo koji uvjet, uključujući i one koji su u članku 4. stavcima 2. i 3. ustanovljeni u pogledu drugih članova obitelji ili smije primijeniti isključivo uvjet iz članka 4. stavka 3. Direktive? U tom slučaju, što podrazumijeva uvjet iz članka 4. stavka 3. Direktive, prema kojem su članovi obitelji „objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health”? Treba li ga tumačiti na način da član obitelji ne može [skrbiti] „o vlastitim potrebama ”, na način da „nije sposoban” brinuti se „o sebi” ili na neki drugi način?

____________

1 Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL 2003., L 251, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)