Language of document :

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TB kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(C-519/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: TB

Alperes: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv1 10. cikkének (2) bekezdését, hogy amennyiben egy tagállam e cikk alapján engedélyezi a 4. cikkben meghatározott családi körön kívüli családtag beutazását, úgy e családtagra csak a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételt („menekült eltartottja”) alkalmazhatja?

Amennyiben az 1. kérdésre adott válasz igen, úgy az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában szabályozott „eltartotti” („dependency”) minőség olyan ténybeli helyzetet jelent-e, amelyben a különböző típusú függőségi tényezőknek együttesen, konjunktív módon kell fennállniuk, avagy az eset egyedi körülményeitől függően bármelyik függőségi tényező önmagában való fennállása is megalapozhatja azt? Ezzel összefüggésben megfelel-e a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek („menekült eltartottja”) az a tagállami jogszabály, amely az egyedi mérlegelést kizárva kizárólag egyetlen tényállási elemet, a függőségre utaló jellemzőt („egészségi állapota miatt képtelen önmagáról gondoskodni”) tekinti olyan feltételnek, mint ami megalapozza a feltételnek való megfelelést?

Amennyiben az 1. kérdésre adott válasz nem, tehát a tagállam nemcsak a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételt („menekült eltartottja”) alkalmazhatja, az azt jelenti, hogy jogosult belátása szerint bármilyen, ideértve a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében más családtagi kör vonatkozásában előírt feltételeket is meghatározni, avagy kizárólag az irányelv 4. cikk (3) bekezdésben foglalt feltételt alkalmazhatja? Ez esetben az irányelv 4. cikkének (3) bekezdésben foglalt „objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health” milyen ténybeli helyzetet jelent? Úgy értelmezendő-e, hogy a családtag „a saját szükségleteiről” nem tud, vagy akként, hogy „önmagáról nem képes” gondoskodni, esetleg egyéb módon értelmezendő?

____________

1 A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv (HL 2003, L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.)