Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 20. září 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) v. Grupo de Empresas DIA S.A. a Twins Alimentación S.A.

(Věc C-588/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Nacional

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Žalované: Grupo de Empresas DIA S.A. a Twins Alimentación S.A.

Předběžné otázky

Musí být článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje souběh nepřetržitého odpočinku v týdnu s placeným pracovním volnem, které je určeno pro jiné účely než odpočinek?

Musí být článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje souběh dovolené za kalendářní rok s placeným pracovním volnem, které je určeno pro jiné účely než účely odpočinku, volného času a oddychu?

____________