Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Nacional (Espanja) on esittänyt 20.9.2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) ja Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) v. Grupo de Empresas DIA S.A. ja Twins Alimentación S.A.

(asia C-588/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Nacional

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) ja Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Vastaajat: Grupo de Empresas DIA S.A. ja Twins Alimentación S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY1 5 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan viikoittaisen lepoajan päällekkäisyys palkallisten vapaiden kanssa, joiden tarkoitus on muu kuin lepo?

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan vuosiloman päällekkäisyys palkallisten vapaiden kanssa, joiden tarkoitus on muu kuin lepo ja vapaa-ajan vietto?

____________

1 EUVL 2003, L 299, s. 9.