Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) protiv Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

(predmet C-588/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Nacional

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Tuženici: Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji dopušta istodobno korištenje tjednog odmora i plaćenih dopusta čija svrha nije odmor radnika?

Treba li članak 7. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji dopušta istodobno korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta čija svrha nisu odmor, opuštanje i razonoda?

____________

1 SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)