Language of document :

Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. szeptember 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)kontra Grupo de empresas de Empresas DIA S. A. és Twins Alimentación S. A.

(C-588/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Nacional

Az alapeljárás felei

Felperesek: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Alperesek: Grupo de Empresas DIA S. A. és Twins Alimentación S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell e értelmezni a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4 i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 5. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a heti pihenőidővel egyidejűleg vegyék igénybe a pihenőidőtől eltérő célokat szolgáló fizetett távolléteket?

Úgy kell-e értelmezni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy az éves szabadsággal egyidejűleg vegyék igénybe a pihenőidőtől, a kikapcsolódásra és szabad időtöltésre alkalmas időtől eltérő célokat szolgáló fizetett távolléteket?

____________

1 HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.