Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. septembrī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)/Grupo de Empresas DIA S.A. un Twins Alimentación S.A.

(Lieta C-588/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Nacional

Pamatlietas puses

Prasītājas: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Atbildētājas: Grupo de Empresas DIA S.A. un Twins Alimentación S.A.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 1 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, kurā iknedēļas atpūtai ir atļauts pārklāties ar apmaksāto attaisnoto prombūtni, kas domāta citām vajadzībām, nevis atpūtai?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, kurā ikgadējam atvaļinājumam ir atļauts pārklāties ar apmaksāto attaisnoto prombūtni, kas domāta citām vajadzībām, nevis atpūtai, relaksācijai un brīvā laika nodarbēm?

____________

1     OV 2003, L 299, 9. lpp.