Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Nacional (Spania) la 20 septembrie 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)/Grupo de Empresas DIA S.A. și Twins Alimentación S.A.

(Cauza C-588/18)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Nacional

Părțile din procedura principală

Reclamante: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Pârâte: Grupo de Empresas DIA S.A. și Twins Alimentación S.A.

Întrebările preliminare

Articolul 5 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1 trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale care permite suprapunerea perioadei de repaus săptămânal cu concedii plătite efectuate în alte scopuri decât cel de odihnă?

Articolul 7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale care permite suprapunerea concediului de odihnă anual cu concedii plătite efectuate în alte scopuri decât cele de odihnă, de destindere și de recreere?

____________

1 JO 2003, L 299, p. 9, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 3.