Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 20. septembra 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)/Grupo de Empresas DIA S.A. in Twins Alimentación S.A.

(Zadeva C-588/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Toženi stranki: Grupo de Empresas DIA S.A. in Twins Alimentación S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5 Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa1 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki dopušča, da se hkrati izrabijo tedenski počitek in plačane odsotnosti z dela, ki imajo drugačen namen kot počitek?

Ali je treba člen 7 Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki dopušča, da se hkrati izrabijo letni dopust in plačane odsotnosti z dela, ki imajo drugačen namen kot počitek, sprostitev in razvedrilo?

____________

1 UL 2003, L 299, str. 9.