Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от Star Television Productions Ltd срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 13 юли 2018 г. по дело T-797/17 — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR)

(Дело C-602/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Star Television Productions Ltd (представител: D. Farnsworth, Solicitor)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Marc Dorcel

С определение от 18 октомври 2018 г. Съдът (шести състав) реши да отхвърли жалбата.

____________