Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 Star Television Productions Ltd proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. července 2018 ve věci T-797/17, Star Television Productions v. EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Věc C-602/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Star Television Productions Ltd (zástupce: D. Farnsworth, Solicitor)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Marc Dorcel

Usnesením ze dne 18. října 2018 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek se zamítá.

____________